راهنما: دامنه - دامنه

راهنمای انتقال دامنه های بین المللی

برای انتقال دامنه‌های غیر ir می‌توانید کد انتقال دامنه مد نظر را از شرکت ثبت کننده دریافت کرده و در اختیار انتقال گیرنده قرار دهید. سپس انتقال گیرنده با ثبت کد انتقال در شرکت مد نظر خود می‌تواند اقدام به شروع فرآیند انتقال دامنه نمایند.

 

نکته

  • برخی از شرکت‌های ثبت‌کننده، بعد از وارد کردن کد انتقال توسط انتقال گیرنده، از انتقال دهنده می‌خواهند انتقال را از طریق ایمیلی که به وی ارسال می‌شود تایید کنند.

  • دامنه‌ها معمولا بعد از انتقال یکسال تمدید می‌شوند.

  • انتقال در یک شرکت ثبت کننده دامنه رایگان و در لحظه انجام می‌شود. مثلا اگر انتقال دهنده و انتقال گیرنده در شرکت A اکانت داشته باشند، بدون نیاز به هزینه و زمان انتقال انجام می‌شود.