تلفن ثابت‌های رند

همه

۴ و ۵ رقمی

۸ رقمی

اینترنتی

همه

گران‌ترین

ارزان‌ترین

اقساطی

شمارهکدسطح ویژهمرکز مخابراتیقیمت (تومان)شرایط فروشتماس با فروشنده
88 96 3008
021منطقه 8 10,000,000 نقدتماس
88 96 3006
021منطقه 8 15,000,000 نقدتماس
88 99 2300
021منطقه 8 10,000,000 نقدتماس
38 442444
051منطقه 2 15,000,000 نقدتماس
38 444244
051منطقه 2 توافقی نقدتماس
22001801
021منطقه 2 600,000,000 نقدتماس
33333938
021منطقه 3 توافقی نقد و اقساطتماس
22210228
021منطقه 2 250,000,000 نقدتماس
44331212
021منطقه 4 توافقی نقدتماس
44085007
021منطقه 4 تماس بگیرید نقدتماس
555 1 333 1
021منطقه 5 توافقی نقدتماس
77885574
021منطقه 7 تماس بگیرید نقدتماس
22200258
021منطقه 2 توافقی نقدتماس
22200658
021منطقه 2 1,000,000,000 نقدتماس
26600600
021منطقه 2 توافقی نقدتماس
66907170
021منطقه 6 25,000,000 نقدتماس
66907166
021منطقه 6 25,000,000 نقدتماس
22200282
021منطقه 2 51,000,000 نقدتماس
66 6363 66
021منطقه 6 350,000,000 نقدتماس

88 96 3008

021
منطقه 8|نقد
10,000,000تومانءءء

88 96 3006

021
منطقه 8|نقد
15,000,000تومانءءء

88 99 2300

021
منطقه 8|نقد
10,000,000تومانءءء

38 442444

051
منطقه 2|نقد
15,000,000تومانءءء

38 444244

051
منطقه 2|نقد
توافقی

22001801

021
منطقه 2|نقد
600,000,000تومانءءء

33333938

021
منطقه 3|نقد و اقساط
توافقی

22210228

021
منطقه 2|نقد
250,000,000تومانءءء

44331212

021
منطقه 4|نقد
توافقی

44085007

021
منطقه 4|نقد
تماس بگیرید

555 1 333 1

021
منطقه 5|نقد
توافقی

77885574

021
منطقه 7|نقد
تماس بگیرید

22200258

021
منطقه 2|نقد
توافقی

22200658

021
منطقه 2|نقد
1,000,000,000تومانءءء

26600600

021
منطقه 2|نقد
توافقی

66907170

021
منطقه 6|نقد
25,000,000تومانءءء

66907166

021
منطقه 6|نقد
25,000,000تومانءءء

22200282

021
منطقه 2|نقد
51,000,000تومانءءء

66 6363 66

021
منطقه 6|نقد
350,000,000تومانءءء
تلفن ثابت‌های موجود
1,835
تلفن ثابت‌های آگهی شده تا کنون
38,577

کد برخی استان‌ها

اخبار و وبلاگ