وضعیت سرعت اینترنت در ماه می‌به روایت اسپیدتست

وضعیت سرعت اینترنت در ماه می‌به روایت اسپیدتست

به گزارش پایگاه خبری وبسایت رند، جایگاه کشور در میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت در ماه می‌اندکی پایین‌تر از ماه آپریل بود.

وضعیت سرعت اینترنت

طبق آخرین گزارش اسپیدتست، در ماه می‌میانه سرعت اینترنت موبایل کشور، 35.68 بوده که موجب شده نسبت به ماه آپریل در جایگاه پایین‌تری قرار بگیرد.

همچنین ناگفته نماند که میانه سرعت اینترنت ثابت کشور هم در این ماه 12.60 بوده که هرچند این آمار نشان می‌دهد سرعت اینترنت نسبت به ماه آپریل بهتر بوده اما جایگاه ایران بین کشورها با یک پله کاهش مواجه بوده و 146 است.

امارات در این ماه بهترین میانه سرعت اینترنت موبایل را داشته و توانسته جایگاه قطر را از آن خود کند. همچنین در میانه سرعت اینترنت ثابت، سنگاپور همانند ماه‌های گذشته در رتبه اول قرار دارد.

وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ماه آپریل

جایگاه ایران در ماه آپریل در میانه سرعت اینترنت موبایل یک پله نزولی شده اما وضعیت میانه‌ی سرعت اینترنت ثابت با اندکی تغییر، یک پله بهتر شد. آخرین گزارش سایت اسپیدتست نشان دهنده‌ی این است که، میانه سرعت اینترنت موبایل کشور 35.98 بود که نسبت به ماه مارس کاهش بسیار کمی داشته و با این میزان تغییر کشور در جایگاه 62 قرار گرفته است.

در این ماه میانه‌ی سرعت اینترنت ثابت 11.97 گزارش شده است که موجب شده رتبه ایران نسبت به ماه مارس یک پله بهتر شود.

همچنین در این ماه بهترین میانه سرعت اینترنت موبایل مختص قطر بوده و سنگاپور بهترین میانه سرعت را در اینترنت ثابت تجربه کردند.

وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ماه مارس

گزارش ماه مارس اسپیدتست نشان دهنده این است که میانه سرعت اینترنت کشور تغییر چشمگیری نداشته و رتبه ایران در سرعت اینترنت موبایل 61 و اینترنت ثابت 146 بودکه یک پله نسبت به ماه فوریه بهتر شده است. در این ماه متوسط جهانی سرعت اینترنت ثابت 79 و سرعت اینترنت موبایل 41.54 گزارش شده است.

وضعیت اینترنت موبایل و ثابت در ماه فوریه

گزارش اسپیدتست در ماه فوریه میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت کشور تغییر چندانی نداشته اگرچه جایگاه ایران در اینترنت موبایل پنج پله تنزل داشته است.

طبق گزارش اسپیدتست در ماه فوریه میانه سرعت اینترنت موبایل کشور 35.03 بود و رتبه کشور نسبت به ژانویه با پنج پله تنزل در جایگاه 61 بود.

همچنین در میانه سرعت اینترنت ثابت هم تغییر قابل توجه‌ای نسبت به ژانویه مشاهده نشده است. میانه سرعت اینترنت ثابت در فوریه 11.27 بود و ایران هم با یک پله تنزل نسبت به ژانویه در جایگاه ۱۴۷ قرار گرفت.

وضعیت اینترنت موبایل و ثابت در ماه ژانویه

رتبه‌بندی کشورها را بر اساس میانه سرعت اینترنت ثابت و موبایل طبق آخرین گزارش ماهانه اسپید تست مشخص شده است. بر اساس این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل کشور در ماه ژانویه 35.87 بوده که در مقایسه با ماه قبل جایگاه ایران را یک پله نزولی بوده است.

همچنین میانه سرعت اینترنت ثابت هم در ماه ژانویه در کشور با افت بسیار کم و ناچیزی مواجه شده و به 11.44 رسیده و موجب شده رتبه ایران با دو پله تنزل مواجه شود. جایگاه ایران در میانه سرعت اینترنت ثابت در ما ژانویه 146 و میانه سرعت اینترنت موبایل 56 بوده است.

وضعیت اینترنت موبایل و ثابت در ماه دسامبر

گزارش ماهانه سایت اسپیدتست در ماه دسامبر حاکی از آن بود که میانه سرعت اینترنت موبایل در کشور 39.32 مگابیت‌برثانیه بوده که درمقایسه‌با سرعت 40.97 مگابیت‌برثانیه ماه قبل، با کمی افت و کاهش موجه بوده است. همچنین، در ماه دسامبر 2022 میانه سرعت اینترنت موبایل، 11.66 مگابیت‌برثانیه بود که درمقایسه‌با سرعت 11.59 مگابیت‌برثانیه ماه قبل، کمی بهبود یافته بود.

در ماه دسامبر جایگاه ایران در میانه سرعت اینترنت موبایل با هفت پله تنزل در جایگاه 55 قرار داشت؛ اما درمقابل در اینترنت ثابت درمقایسه‌با ماه قبل یک پله بهتر شده بود.

در ماه دسامبر میانگین سرعت اینترنت موبایل نیز تغییر قابل توجه‌ای نکرده بود. میانگین سرعت اینترنت ثابت در ماه نوامبر 24.61 و اینترنت موبایل 54.93 بود که در ماه دسامبر به‌ترتیب به 24.44 و 52.80 و رسید. جایگاه ایران درزمینه میانگین سرعت اینترنت موبایل هم با هشت پله تنزل و میانگین سرعت اینترنت ثابت هم با یک پله تنزل موجه بوده است.

اسپیدتست

بدترین‌ها و بهترین‌ها در میانه سرعت اینترنت

گزارش ماهانه‌ای که توسط اسپیدتست منتشر می‌شود می‌تواند نشان دهنده‌ی تغییرات جایگاه کشورها در سرعت اینترنت باشد.

امارات در ماه می‌ جایگاه خود را یک پله بهتر کرده و توانسته با سرعت 181.79 بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل را از آن خود کند. پس از این کشور، قطر با سرعت 164.86 و نروژ با سرعت 146.15 به ترتیب جایگاه دوم و سوم را اذان خود کرده بودند.

در میان کشورهایی که در بدترین جایگاه قرار داشتند، سودان با میانه سرعت 1.22 در اینترنت موبایل سقوط 22 پله سقوط کرده است. افغانستان با سرعت 4.30 و کوبا با سرعت 4.35 بهتر از این کشور عمل کردند.

همچنان سنگاپوری‌ها در ماه می‌بهترین سرعت اینترنت ثابت را تجربه کردند. میانه سرعت اینترنت ثابت در این کشور 241.35 بوده و پس از آن به ترتیب شیلی با میانه سرعت 223.21 و امارات با سرعت 220.61 در جایگاه‌های بعدی قرار داشتند.

کوبا بدترین میانه سرعت اینترنت ثابترا با سرعت 1.93 و بعد از آن افغانستان با 2.23 و ترکمنستان با 3.91 داشته اند.

قطر در ماه آپریل توانست با سرعت 189.98 جای امارات را در جایگاه بهترین میانه سرعت اینترنت موبایل از آن خود کند. پس از این کشور امارات با سرعت 175.34 در جایگاه دوم و شبه‌جزیرهی ماکائو با سرعت 171.73 در جایگاه سوم قرار دارد. وضعیت یمن در میانه‌ی سرعت اینترنت موبایل، از کشورهای دیگر بدتر است که میانه‌ی سرعت آن 3.98 گزارش شده است. کوبا و افغانستان هم به ترتیب میانه‌ی سرعت 4.48 و 4.46 را تجربه کرده و فقط اندکی از یمن بهترند.

پس از سنگاپور در سرعت اینترنت ثابت با میانه‌ی 242.01، به ترتیب شیلی با سرعت 222.49 و امارات با سرعت 216.78 سه کشور با بهترین سرعت اینترنت ثابت هستند. همچنین در میان بدترین کشورها در میانه‌ی سرعت اینترنت ثابت، به ترتیب کوبا با سرعت 1.97، افغانستان با سرعت 2.31 و سوریه با سرعت 3.93 گزارش شده است.

همانند ماه فوریه در ماه مارس در سرعت اینترنت موبایل، امارات توانسته بهترین سرعت اینترنت را با میانه سرعت 178.25 تجربه کند. پس از این به ترتیب کشور قطر با میانه سرعت 174.56 و نروژ با میانه سرعت 143.55 در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. در این ماه کوبا با میانه سرعت 3.44 پایین‌ترین سرعت اینترنت موبایل را تجربه کرده و وضعیت ونزوئلا و افغانستان هم چندان بهتر از کوبا نبود.

همچنان سنگاپور در میانه سرعت اینترنت ثابت در جایگاه اول قرار دارد و با سرعت 235.40 توانسته بهترین سرعت را به کاربران ارائه دهد. امارات با میانه سرعت 221.87 توانسته در این ماه در سرعت اینترنت ثابت هم میان سه کشور اول قرار بگیرد. پس از آن شیلی با میانه سرعت 220.39 در جایگاه سوم قرار دارد.

در گزارشی که در ماه فوریه توسط اسپیدتست منتشر شده است امارات با سرعت 179.61 در سرعت اینترنت موبایل در رتبه اول قرار دارد دارد و قطر با سرعت 160.33 در رتبه دوم و کره جنوبی با سرعت 138.46 بهترین سرعت اینترنت یعنی رتبه اول را در اینترنت موبایل از آن خود کرده‌اند. قطر و امارات در ماه‌های ژانویه و دسامبر هم جایگاه اول و دوم را در سرعت اینترنت موبایل داشتند. پایین‌ترین جایگاه در این بخش مختص افغانستان بوده که میانه سرعت 4.04 داشته و ونزوئلا و کوبا اندکی از آن سرعت بهتری دارند.

سنگاپور در زمینه اینترنت ثابت با سرعت 237.15 در رتبه اول و چین با سرعت 226.77 و موناکو با سرعت 226.03 به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. همچنین پایین‌ترین سرعت اینترنت ثابت را هم کوبا با میانه سرعت 1.88 دارد و ترکمنستان و افغانستان هم با فاصله بسیار کمی از کوبا بهتر هستند.

در گزارشی که در ماه ژانویه توسط این سایت از میانه سرعت اینترنت منتشر شده است، بالاترین سرعت اینترنت با سرعت 161.15 به کشور امارات اختصاص داشته و قطر و نروژ آن را دنبال می‌کنند. کوبا با میانه سرعت 4.13 پایین‌ترین جایگاه را در سرعت اینترنت موبایل دارد و افغانستان و ونزوئلا فقط اندکی از این کشور بهتر هستند.

در ماه ژانویه کوبا در سرعت اینترنت ثابت هم با میانه سرعت 1.84 پایین‌ترین رتبه را در این جدول به خود اختصاص داده بود و به همراه ترکمنستان و افغانستان سه کشور آخر را در این رتبه‌بندی تشکیل می‌دهد. بهترین رتبه در سرعت اینترنت ثابت از آن سنگاپور شده که میانه سرعت 234.55 را در ماه ژانویه تجربه کرده و پس از آن شیلی و چین به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در ماه دسامبر در میانه سرعت اینترنت موبایل، امارات، قطر و نروژ بالاتر از بقیه قرار گرفته بودند و در اینترنت ثابت، سنگاپور و چین و شیلی تجربه‌ی بهتری به کاربران اینترنت خود ارائه می‌دادند. همچنین در دسامبر 2022، پایین‌ترین رتبه در میانه سرعت موبایل به ترتیب ازآنِ افغانستان و کوبا و ونزوئلا بود و در سرعت اینترنت ثابت، کوبا و افغانستان و ترکمنستان پایین‌ترین جایگاه‌ها را اِشغال کرده بودند.

برای ثبت نظر وارد شوید.
ورود و ثبت نام
قیمت روز سیم‌کارت اخبار راهنما قوانین سوالات متداول درباره ما
همراه اول
ایرانسل
سرشماره‌های پربازدید
رایتل
پیش‌شماره‌ها
سرشماره‌های پربازدید
شاتل موبایل
پیش‌شماره‌ها
سرشماره‌های پربازدید